søndag 26. august 2018

Lysveven aav S.R.Bråthen

Moro! Jeg blir så glad når det en sjelden gang dukker opp en råbra Fantasy-roman fra en norsk forfatter! Siri Pettersen klarte det og nå har Silje Regine Bråthen også klart det. På tross av refusjon fra forlaget og at hun måtte stå for utgivelsen selv. Bra jobba!
Selv om Nahul får æren av å starte boka med sin grusomhet, er det Talia som etter hvert viser seg å være hovedpersonen. De kommer fra hver sin klan, med lite sympati for hverandre, men de lider felles skjebne den dagen de fyller 16 år.
I hele Andos er regelen at den dagen du fyller 16 endres du. Den dagen får du vite hva din egen, helt spesielle evne, er. I tillegg blir den grå øyenfargen du har som barn byttet ut med en annen.
Talia gleder seg veldig til Vevingen og selskapet med familien og forstår lite da ingenting skjer. Men det gjør foreldrene. Faren pakker raskt en sekk med det hun trenger for å overleve, tar et raskt farvel og sender henne på rømmen. Han ber henne være forsiktig, gå mot fjellet og tenne et bål ved varden. Det blir en tøff tur opp for Talia, og den ender enda verre da hun blir angrepet av et mørkt beist der oppe. Et vesen som hun siden får vite er en Mandrai. Men da er hun allerede i Liatshul, et sted hun ikke ante fantes, en landsby i skjul for omverdenen, en landsby befolket av Akariba, folk uten evner, pluss noen som har rømt fra Instituttet. Det de har til felles er at de må leve i skjul for lederen av Instituttet, Nios Llaw, som styrer landet nådeløst!
Boka er tøff og rå og bygges hele tiden opp mot en voldsom redningsaksjon. Jeg vet at neste bok ikke er veldig langt unna og det er bra, jeg må bare få vite hva som skjer i Andos.
https://vimeo.com/201927899
Jeg vil låne denne

Ingen kommentarer: