onsdag 8. mai 2013

Time Riders av Alex Scarrow

Tidsreising er en meget komplisert affære. Liam fra år 1912, Maddy fra 2010, og Sal fra 2026 blir
reddet i siste sekund fra å dø. Men de blir pålagt en stor oppgave: De skal forhindre at tidsreising ødeleggger verden. I år 2044 klarer Roald Waldstein å konstruere en tidsmaskin. Etter en prøvetur med maskinen kommer han tilbake som en helt annen mann og ødelegger tidsmaskinen. Noen år senere blir det vedtatt en internasjonal lov som nedlegger totalforbud mot å utvikling av tidsreiseteknologi.  Etter dette har flere land og diktatorer jobbet i det skjulte for å lage sine egne maskiner. Tidsreising er et skrekkelig våpen. Og det var aldri meningen at menneskene skulle tukle med historien. Det blir forferdelige konsekvenser for USA når en mann reiser tilbake til 1941 og forandrer historien slik at Nazi-Tyskland vinnen 2. verdenskrig. Det må ikke skje!

Jeg vil låne boka

Ingen kommentarer: