onsdag 4. mars 2020

Sky dancer av Gill Lewis

Gill Lewis er opptatt av miljø og hun setter fokus på dyr og områder som står i fare for å bli ødelagt.
I denne boka tar hun et oppgjør med storfugljakt og hvordan forvaltere av skog og hei legger alt til rette for jakta uten å ta hensyn til helheten. 
Vi er i England, hvor de brenner lyngheiene og dreper haukene for at det skal bli best mulig plass til skogsfugl. Det er straffbart å skyte haukene, noe faren til Joe faktisk ble fengslet for. Nå blir Joe vitne til at broren hans skyter en myrhauk, En av fuglungene blir reddet og Joe og vennene hans vil prøve å få den til å overleve. Men det må være i skjul for alle.
Boka er et flott eksempel på at unge mennesker som tør å ta kampen kan klare å endre måten de eldre tenker på.

Ingen kommentarer: