fredag 4. januar 2008

Sannhetens løgner av Enne J. Elven


Anne J. Elven er et ganske ukjent navn, men hun har skrevet flere barne- og ungdomsbøker som er skikkelig spennende. "Sannhetens løgner" handler om menneskene i Kuppelbyen. Alle lever innenfor veggene og taket av denne byen og det er strengt forbudt å gå utenfor uten total beskyttelse.
Sol er datter av Rago og Elsina, Rago er stammens leder og hele det lille samfunnet har strenge regler både for hvem som skal få bli foreldre og informasjon om hva som finnes utenfor murene.
To fødsler er på gang, begge går greit, men et av barna er et"lytebarn" og kan ikke få leve. Slik har det alltid vært. Det folket derimot ikke har visst er at Rago, lederen, har satt disse barna ut i skogen. Ikke for at de skal dø, men for at de skal få leve opp hos de menneskene som bor utenfor kuppelbyen. Dette er opptakten til en fantastisk historie, men med helt klare paraleller til vår egen tid og vår egen virkelighet. Både når det gjelder redselen for forurensing og rasisme. Anbefales!!


Ingen kommentarer: