torsdag 20. april 2017

Hest, hest, tiger, tiger av Mette Eike Neerlin

Honey starter boka med å fortelle at moren hennes ikke har vært spesielt heldig med barna sine. Først fikk hun Mikaela, som er hjerneskadd, og så kom Honey, som er født med leppeganespalte. De to fedrene forsvant ganske fort, så moren et alene med jentene sine.
Men Honey er flink og pliktoppfyllende, hun stiller opp for Mikaela - alltid.
En dag tar Honey feil buss og havner et helt annet sted enn hun skal. En mann står klar og venter, tror hun er en annen, og tar henne med til en gammel mann på et sykehjem, Marcel. Honey blir et kjært innslag i denne mannens siste tid og han hjelper Honey til å tenke over sin egen situasjon. Kanskje kan søsteren klare seg litt alene? Og kanskje går det greit at Honey gjør ting hun selv har lyst til? F.eks å gå på festen til Philip.

Ingen kommentarer: