fredag 30. oktober 2015

Rød dronning av Victoria Aveyard

Mare bor i Staure. Hun er røding, som alle andre hun kjenner. Faren sitter i rullestol etter en ulykke. Brødrene blir sendt i krigen en etter en og snart er det hennes tur. Hennes og Kilmers, den beste og kanskje eneste vennen hun har. Hun selv vil kanskje klare seg, men ikke Kilmer, derfor må de finne en måte å slippe på! Men det er jo umulig...
En dag treffer hun Ville, den gamle mannen hun iblant har truffet på markedet. Han har mange kontakter og gjennom han får hun treffe Farlo. Farlo tilhører en gruppe revolusjonære som vil prøve å få slutt på tyrraniet i landet og hun kan hjelpe dem å flykte. Men de må betale. Mye. Derfor befinner Mare og søsteren seg noen dager senere i byen innenfor Diamantmuren, det eneste stedet hun vet om hvor folk har mange penger, penger hun må stjele for å redde Kilmer og seg selv.
Det er der hun treffer den hyggelige unge mannen som gir henne sølvpenger, ikke nok, men allikevel. Denne mannen skal hun snart få treffe igjen - på slottet, for kvelden etter besøket i byen blir hun hentet av soldater. Hun skal være tjener i slottet. På den måten blir hun reddet fra militæret, men er livet på slottet, som røding, egentlig noen gevinst?
I denne boka er det uendelig stor forskjell på fattig og rik, på rødinger og sølvinger. Og bare sølvinger er født med spesielle egenskaper. Spesielle evner. Noen er ymtere som kan sno seg inn i en annens hjerne og lese tanker, skyggere kan manipulere lys, stormere kan styre været, tilintetgjørere kan få ting til  å eksplodere, magnetroner kan styre metall, ja det er mange varianter. Og alt blir et eneste kaos den dagen de skjønner at Mare, som er røding og tjener, også har visse evner! En røding med sgenskaper er umulig.
Jeg vil låne dennehttp://larbib.no/cgi-bin/websok?tnr=220705

Ingen kommentarer: