lørdag 4. januar 2014

Odinsbarn av Siri Pettersen

Bokas forside viser en avkappet hale med en ganske kul halering. Og akkurat halene har stor betydning i denne boka, både fordi hovedpersonen Hirka er den eneste som ikke har hale i Eisvaldr OG fordi vesnene alle frykter, de Blinde, også kalt Nàbyrn og De likfødte, disse bleke, rare skapningene fra en annen verden, trenger å få den Halelause tilbake til seg for ikke å gå til krig mot innbyggerne iYmslanda.
Hirka er ikke av Ymsætt, hun er menskr, eller det flere kaller henne; Råta. Far har alltid fortalt henne at ulvene tok halen hennes, men da nettet begynner å snøre seg sammen rundt dem forteller han sannheten, at han fant henne og laget arrene på ryggen hennes slik at alle skulle tro på historien om ulvene.
Hirka har heller ikke Evna, en sans som alle utenom henne har. Og det nærmer seg Ritet. Det er inngangen til voksenverdenen og alle blir sjekket for å se at de har denne Evna, at de ikke er Råta. Hirka vet at hennes dager er talte. Hun vet at hun ikke passer inn. Hun er den Halelause!
Hirka har allikevel blitt oppdratt til å være sterk og hun har hatt Rime som venn siden de flyttet inn i koia ingen andre tør bo i. Rime er av Ymsætt, han skulle en dag besitte en av de tolv stolene i Rådet, men han gjorde opprør mot alt som ble forventet av han og sluttet seg til Kolkagga, de mørke, sterke krigerne som bringer død og elendighet og som skremmer de fleste.
Sammen lager disse to opprør og velter om på alt alle har trodd på i generasjoner. Det er klart det er skjebnesvangert!
Odinsbarn er første bok i serien Ravneringene. Fasinerende Fantasy fra en norsk forfatter med Norrøn mytologi som en av ingrediensene.
Jeg vil låne denne

Ingen kommentarer: